leverantörer

Leverantörer till bygget:

Björket entreprenad. Grävning, mark och grundarbeten.

Leif Tjälldén AB Grundmaterial. Isolering, kantelement, armering, golvvärmesystem via Thermotec.

ecorelief Kretsloppssystem, leverans och projektering.

drivadan Växthus, tillverkning och montage.

palmatin Hus och garage i lamelltimmer.

Woody Åkersberga, lättklinkerblock till teknikrummet och diverse byggmaterial.