3D

Printar ut en modell av huset på 3d-skrivaren. Den smälter PLA-plast och skriver ut tunna lager baserat på en datormodell. PLA är gjort på stärkelse, oftast från majs. Bra att få en fysisk modell med rumskänsla från ritningarna, även om 3d-modellen i datorn ger en ganska bra bild.

Planeringsmöte

I torsdags åkte vi ner till Göteborg för planeringsmöte med naturhusgruppen. Fredrik (Arkitekt), Niklas (KA) och Dan-Erik (Energispecialist) medverkade. Många saker att gå igenom: Planering av vad vi behöver ta fram inför tekniska samrådet och bygget, detaljerade ritningar. Frågor om designlösningar som behöver redas ut. Frågor till tillverkare och kommunen. Många detaljer som behöver bestämmas […]