kretslopp och växtbäddar

Kretslopp

Kretsloppssystemet har designats av Anders Solvarm (ecorelief). Målet är att använda all näring i vattnet samtidigt som det renas, dvs kretslopp för många av de viktiga delarna av vattnet. För att ha mycket flexibilitet i odlingen och design av sittplatser och gångar, utformas bäddarna så att de tar i stort sett all plats i växthuset söder och öster om huset.

Avloppsvattnet från huset rinner via en kulvert till teknikhuset. Det gråa röret högst upp på väggen kommer från huset. De två stora tankarna är de två första kamrarna vid slamsepareringen. Tredje tanken närmast kameran är tredje kammaren, dvs de tre fungerar som en vanlig trekammarbrunn. Därifrån rinner vattnet vidare till tanken bredvid där det sitter en pump med flottör som pumpar upp en omgång vatten så snart det runnit till tillräckligt mycket. Svarta slangen går från pumpen upp i växtbädd 1.

2016-07-11 09.40.46

Efter växtbädd 1 kommer vattnet tillbaka till nästa tank, pumpas upp till bädd 2 osv tills alla tre bäddar passerats. På bilden är bara bädd 1 inkopplad. Sist i kedjan pumpas vattnet upp till ett vattenspel i växthuset för att få lite liv och rörelse och fuktighet. Vattnet används även som snigelbarriär, bevattningsvatten osv.

När vattnet passerat alla tre bäddar är det rent nog för att släppas ut. När vattenspelet har för mycket vatten rinner det över i ett breddavlopp till en stenkista. Under sommaren kan överskottsvattnet istället kopplas tillbaka till första pumpbrunnen eftersom växterna behöver mycket vatten. Dvs vi behåller allt vatten i kretsloppet förutom det som avdunstar, dvs vi har inga utsläpp alls.

Bäddkonstruktion

Marken förbereds så det blir fall mot utloppsröret. Därefter läggs ordentlig markduk för att skydda gummiduken mot vassa stenar. Gummiduken är vanlig dammduk av EPDM, Firestone 1 mm i detta fall i 6,1 meters bredd. Duken finns i många olika bredder upp till 60 meters längd. När dukarna ligger på plats tas hål i dom för utloppsröret, duken tätas ordentligt vid genomföringen. På duken läggs dräneringsslang som ska samla upp det filtrerade vattnet. I denna bädd blev det två slangar iom att botten var ganska platt på ena ledden. I början och slutet av rören sätts inspektionsrör och spolrör.

Vi passade även på att sätta 10 cm överbliven isolering mot lecaväggarna för att skydda bädden lite extra mot kyla.

2016-06-22 20.52.03

Över rören läggs mer markduk för att förhindra att de sätts igen. Sedan naturgrus 8-16 som dräneringslager vilket ska leda vattnet ovanpå duken till rören. Naturgrus är till skillnad mot kross (makadam) rundat i kanterna så det inte har sönder duken, däremot mycket dyrare än kross.

Efter dräneringslagret är det dags för substratet. Det ska dels rena vattnet långsamt, ge bra bostad för mikroorganismer och passa för växterna. Man kan använda många olika material men eftersom vi har väldigt stora växtbäddar så kör vi på naturgrus 0-8 som är relativt billigt jämfört med andra alternativ. Alternativ är t.ex. pimpsten men det blir väldigt dyrt i större mängder men passar t.ex. bättre där man behöver lägre vikt på bädden.

Vi blandar gruset/sanden med torvströ och kalk för att få en mer lucker jord med bra ph-värde för växterna. Vi blandar även i kol som är bra som hem för mikroorganismer.

2016-07-09 12.10.12

För att få in materialet till växtbädden hyrdes en kompaktlastare från YRC i Vallentuna. Skopan tar ca 3 skottkärror och trots skyttelkörning under en helg är bara ca hälften av materialet på plats. Mycket rörkopplande hindrade en del körande. Manuellt flyttande i bäddarna tog också mycket tid. För de större bäddarna hyrde vi en lite större maskin.

2016-07-09 15.51.32

Första bädden fylld upp till ca 15 cm från toppen.2016-07-09 17.45.38

Dags för spridarrören. Den svarta slangen från teknikhuset leds upp längst bort i bädden. Där delas den upp till ett lämpligt antal rör för bädden. Varje rör har två hål borrade var 20e cm på undersidan. För varje rör kan flödet styras för att få jämn fördelning av vattnet. I början och slutet av rören sitter även inspektionslock. Runt rören läggs lecakulor för att sprida vattnet ordentligt, annars finns risk att vattnet inte tränger ut långt från rören.

2016-07-10 11.48.17

Sista lagret grus på plats! Inspektionsrören kapas sedan i lagom höjd, täcks med lock och kan täckas med sand.2016-07-11 09.38.42

Bädden färdig för plantering! Växterna kan behöva lite extra vatten vid plantering innan de nått ner med sina rötter till det vattenförande lagret.2016-07-11 15.01.01 2016-07-12 17.27.50 2016-07-12 17.28.20