bengt warne

Världens första naturhus designades av Bengt Warne på 70-talet och byggdes i Saltsjöbaden. Tanken var ett hus som tar hand om de boende och inte förorenar sin miljö. Målet nås på flera sätt.

 • Genom att bygga ett växthus runt det vanliga huset fås en skyddad zon.
 • Avloppsvattnet renas i växtbäddar runt huset eller på taket.
 • Växter renar vattnet och utnyttjar näringen vilket ger frukt och grönsaker.
 • Växterna renar även luften från huset.
 • Den buffertzon som växthuset skapar ger ett klimat likt södra Europa. Mindre energi går åt till att värma huset.
 • Glaset skyddar även huset mot vind och nederbörd vilket minskar slitage och avkylning.
 • Glaset filtrerar bort UV-strålning så att mindre underhåll av huset behövs.
 • Växthuset möjliggör ett platt tak på huset med uteplatser eller förvaring.

Hela projektet dokumenterades i boken På akacians villkor (1993) ISBN 91-86424-09-2, som han skrev tillsammans med Marianne Fredriksson. Tyvärr är boken svår att få tag på idag.

I boken lägger Bengt fram de tankar som leder fram till naturhuset. Han ställer även upp 4 regler som bör styra boendet:

 1. Se till de egentliga behoven och inte de konstlade. Tekniken ska underordnas biologins grundlagar. I livsstil, byggande och boende måste vi lära av naturen.
 2. Låt våra bostäder samarbeta med naturen. Organismer lever på ursprungliga flöden som sol, vind, regn, jord och växter. Vi kan forma våra hus enligt samma principer.
 3. Ge husets innevånare möjlighet att själva styra flöden och kretslopp. Låt oss få elda, vädra, vattna, odla och förändra efter våra egna behöv och tycken.
 4. Använd sofistikerad men miljövänlig teknik när naturens energier inte räcker till.

Bengts tankar har lett till flera naturhus både i Sverige och utomlands.

Naturhuset föregicks av Näckroshuset i Salem. Här byggdes rummen runt en liten gårdsplan med pool. Gårdsplanen täcktes med glas som kunde öppnas upp likt en näckros.

Efter naturhuset ritade Bengt Stensunds folkhögskolas reningsverk i slutet av 80-talet. Här utvecklades reningstekniken som använts i naturhuset. I flera steg renas vattnet naturligt innan det släpps ut. Det odlas tom fiskar i en del av vattnet.

I Tyskland byggdes nu också fler naturhus.

Under 2004 hjälpte han ecorelief och ecosol med deras naturhus.

Bengt gick bort 2006.