Projektering

Överklagan är tillbakadragen och nu är projekteringen i full gång! Palmatin jobbar på ritningar till huset. Naturhusgruppen jobbar vidare med detaljritningar, kontrollplan, synkning med Drivadan etc. Nordea sätter upp byggkreditiv. Mycket som ska till innan bygget kan starta. Preliminärt datum för samrådsmötet med kommunen är 19 nov. så till dess behöver de flesta dokument vara […]

3D 2

3D modellen börjar bli klar, kul att se hur allt sitter ihop. Växthuset fick skrivas ut med lite grövre dimensioner, blev för vekt annars. Position på balkar och färg är inte fastlagt än. Troligen blir växthuset ljusgrått. Mer saker kan skrivas ut för att testa olika lösningar. Exempelvis kök, möbler eller trappa ute.