Sten vid sten

En statusbild. Vi murar på och muren växer långsamt. Lite gjutningar har gjorts också för att muren ska kunna klättra upp på berget.