huset

Vi har valt att bygga ett modernt timmerhus. Orsakerna är många.

  • Trä är ett naturligt material.
  • Trä tillåter att huset andas, ingen plast här!
  • Mycket bunden koldioxid i huset
  • Kräver lite energi vid tillverkningen jämfört med t.ex. betong.
  • Vackert med levande material jämfört med t.ex. gipsskivor.
  • Lättbyggt. Alla delar levereras färdiga från fabrik och sätts ihop likt lego. Kabeldragning förbereds i stockarna.
  • Mer lätthanterligt för självbygge, inga stora sektioner som måste flyttas med kran.
  • Isolering med lin eller hampafiber.
  • Laminerat timmer ger ett stabilt virke som inte krymper eller spricker.
  • Kräver endast oljning eller målning efter monteringen (jämfört med isolering, gips, spackling och målning/tapet i ”vanliga” hus).

Troligen kommer huskittet levereras från Estland eller Finland där de ligger långt före Sverige med automatiserade timmerhusfabriker. Huset ritas upp i datorn och varje del tillverkas direkt med CNC-teknik.

Uppdatering 2014-09-26:

Palmatin i Estland har räknat mer noggrant på ritningarna och har nu fått i uppdrag att ta fram riktiga ritningar. Huset byggs i laminerat timmer 134 mm tjockt. Utanpå det blir det linisolering Isolina 150 mm. Taket får 300 mm. Palmatin är i stort sett okända i Sverige men levererar många hus till Tyskland.