naturhus

Arkitekt Bengt Warne myntade begreppet naturhus på 70-talet. Ett hus som inte förgiftar omgivning och tar hand om de boende. Läs mer på underliggande sidor.