Mätning

Projekteringen fortsätter. Slutliga ritningar tas fram, arkitektur och konstruktion. Palmatin ritar på huset , Fredrik på allt och Niklas på konstruktion. Fick hem ett avvägningsinstrument idag och testmätte lite. Det kan mäta höjd, vinklar och avstånd. Vi får mäta vidare när berget är avtäckt men de mätningar vi gjorde med slangvattenpass 2013 verkar stämma ganska […]

Lönnen är borta

Nu är den stora lönnen mitt på tomten fälld. Björn sågade ner den och sedan fick vi hjälp av hans bror Tomas med att få bort allt ris. Vi har tänkt spara trädet och göra ved och virke av det, tyvärr är en del murket men det är ändå mycket kvar. Lönnen bredvid ska få […]